Управителен съвет

Лидия Делчева

Председател

Кристиян Райчев

Заместник-председател

Ивана Танева

Секретар

Момчил Христов

Връзки с обществеността

Теодор Савов

Отговорник Обществено здраве

Далия Богданова

Отговорник Репродуктивно здраве и СПИН

Трифон Попов

Отговорник Медицинско образование

Ралица Гешева

Отговорник Човешки права и мир

Стефани Станева

Отговорник професионален обмен – пристигащи

Мария Попова

Отговорник професионален обмен – заминаващи

Яна Гугалова

Отговорник научен обмен

1. Председателски комитет

Любов Куцарова

2.Връзки с обществеността

Лиляна Манова

Мария Данчева

3. Комитет по обществено здраве

Александра Стоянова

Александра Коларова

4. Комитет по човешки права и мир

Жени Делитонева

Елица Станчева

5. Комитет по репродуктивно здраве и СПИН

Катерина Милчева

Десислава Василева

6. Комитет по медицинско образование

Алиса Ваташка

Вяра Павлова

7. Комитет по професионален обмен

Сара Читакова

Патриция Новак

Вангел Попов

8. Комитет по научен обмен

Христо Щерев

Константин Костов