Работа

Ако имате информация за работа за студенти-медици, можете да я изпращате на
vice-president@amsb-sofia.org
.
От 29.07.2023
Място: Клиниката по детска онкохематология, УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ” 
Длъжност: Здравни асистенти
За контакт: 
Доц. Йорданова – 088 8912797
Доц. Аврамова – 089 9810249
От 10.07.2023
Място: СБАЛДБ  “Проф. Иван Митев”
Длъжност: Здравни асистенти/болногледачи в Детско отделение по нефрология и диализно лечение
Изисквания: Студенти над 3-ти курс
За контакт: Старша сестра: Нели Бачева 0888591253
От 28.06.2023
Място: Отделение по Акушерство и гинекология в МБАЛ “Света София”, бул. “България” 104
Длъжност: Акушерка – половин щат (6 смени), като графикът се съобразява с графика на студента
За контакти: +359 88 510 9393 д-р Ангелова
От 19.05.2023
Място: Клиника по Лъчелечение Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Софиямед”

 

Длъжност: Лекар 

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: Завършено висше медицинско образование „ Медицина“. Допълнителни умения и квалификации: Компютърни умения – MS Office-MS Word, MS Excel и специализиран здравен софтуер
 
линк за обявата: https://www.jobs.bg/job/6818709
Контакт: ivangeorgiev123@gmail.com
От 05.05.2023
Място: Детско интензивно кардиологично отделение към МБАЛ “Национална кардиологична болница”
Длъжност: медицински сестри (за студенти, завършили трети курс) –  пълен щат при 7-часов работен ден
За контакти: д-р Д. Печилков 0878332948 – началник отделение
От 02.05.2023
 
Място: Кардиохирургична реанимация на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков” (бившата „Света Екатерина”)
Длъжност: болногледач (половин или пълен щат)
За контакти: Старша медицинска сестра Ив. Ангелова – 029159712
От 28.02.2023
 
Място: Отделение по ортопедия и травматология към УМБАЛ “Софиямед”
Длъжност: Болногледач; има възможност и за половин щат
Необходимо условие: завършен 3 курс
За контакти: д-р Бисер Бончев – зам. началник на клиника – 0888940353
 
От 22.02.2023
Място: Blocks Health and Social Care
Длъжности:
  • Медицински сестриманипулации, следене и раздаване на терапии, попълване на документация;
  • Болногледачи – тоалет, хранене и всички съпътстващи дейности във връзка с грижата за състоянието на пациента (без ангажимент към хигиената на помещенията);
  • Рехабилитатори, специализанти – помощ в работата на рехабилитаторите.
За повече информация: www.blocks.care
За контакти: Преслава Тодорова – Ръководител отдел „Човешки ресурси“; +359 886 741 903; preslava.todorova@blocks.care
 
От 11.02.2023
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ВЪВ ВМА
Длъжност: Специализанти по вътрешни болести
За повече информация и за кандидатстване: Учебна дейност – ВМА. 02/92 25130
 
От 16.11.2022
Място: МБАЛ Вита
Длъжност: Здравен асистент в Операционен блок
Изизсквания:
1. Позицията е подходяща за студенти-медици;
2. Умения за работа с медицинска апаратура;
3. Отговорност и прецизност;
4. Умения за работа в екип.

Работа на смени по график; Възможно заемане на 1/2 щат.
За контакти и допълнителна информация: Отдел „Човешки ресурси“ Антония Зарева, тел. 02/45 22 623.
 
От 11.10.2022
Място: Лаборатории на Laboratoria.BG
Подходящо за: клинични и медицински лаборанти, медицински сестри и студенти по медицина
Повече информация: https://laboratoria.bg/; info@laboratoria.bg
0878945511
Оферта тук->
От 11.10.2022
Място: Mедицински център “МедИнс – Свети Герасим Кефалонийски“
Длъжност: Лекари специалисти и специализанти
Повече информация: Цък тук -> Оферта 
За контакт: stutunarova94@gmail.com; 0897956939 – София Тутунарова


От 05.10.2022
Място: Отделение по неврология, МБАЛ “Св.София”
Длъжност: Лекар – специализант по неврология
Повече информация: 
https://www.jobs.bg/job/6521279

 

От 05.10.2022
Място: Отделение по неврология, МБАЛ “Св.София”
Длъжност: Болногледач
Контакт и повече информация: 
ст.мед.сестра Радка Тодорова, 0894 060 789
От 05.10.2022
Място: 28 ДКЦ, жк Дружба 
Длъжност: Медицински сътрудник на ОПЛ-педиатър 
Контакт и повече информация: 
д-р Тодорова, 0888 958 402
От 23.09.2022
Място: Операционен блок – Урология,
МБАЛ Вита, база 2
Длъжност: Санитар
Контакт и повече информация: 
Стефка Ангелова, старша сестра –
0
885 573 226
От 20.09.2022
Място: Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания
Длъжност: Болногледач
Контакт и повече информация: 
м.с. Севгинар Еюб, главна медицинска сестра – 0876 865 005
 
От 29.07.2022
Място: Медицински център – ГАЛЕН 21 ООД 
Длъжност: Лекар

За повече информация: https://www.jobs.bg/job/6390554

 
От 29.06.2022
Място: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда
Длъжност:
  1. Медицински сестри – https://www.jobs.bg/job/6354636
  2. Лекар-ординатор за клиника по Хемодиализа – https://www.jobs.bg/job/6343523
  3. Лекар със специалност “Ортопедия и травматология” – https://www.jobs.bg/job/6340675
  4. Лекар със специалност “Педиатрия” – https://www.jobs.bg/job/6316859
  5. Рентгенов лаборант за клиника по Нуклеарна медицина – https://www.jobs.bg/job/6346391
  6. Лекар-ординатор за отделение по „Интензивни и реанимационни дейности в областта на Кардиохирургията“ – https://www.jobs.bg/job/6302189
  7. Болногледач – https://www.jobs.bg/job/6352939
 
От 02.06.2022
Място: Клиника по УНГ на УМБАЛ”Софиямед”
Длъжност: Болногледач
Контакт и повече информация: 
с.м.с. Сичанова – 087 8706279
 
От 18.05.2022
Място: Клиника по ортопедия и травматология на УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”
Длъжност: Болногледач, Операционна сестра
Контакт и повече информация: 
Проф. Кинов, Клиника по Ортопедия, УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”
+359888545113
Ст. Медицинска Сестра Веска Никова
+359 89 628 7133
От 18.05.2022
Място: Клиника в Германия
Длъжност: Общопрактикуващ лекар. Включено е платено обучение от 6-12 месеца и настаняване.
Контакти:
viktoria.doctorsforge@gmail.com
akdenizli.marcel@gmail.com
От 26.04.2022

Място: МБАЛ “Св. София”
Длъжност: медицинскa сестрa (със или без опит в професията) 
За повече информация:
+359 2 81 84 102
oncology@mbal-sofia.com
От 19.04.2022

Място: УМБАЛ “Софиямед”
Длъжност: Болногледач в отделение по Хематология
За повече информация:
Ст. мед. сестра Даниела Илиева – +359889023796
От 18.04.2022

Място: УМБАЛ “Софиямед”
Длъжност: Болногледач в отделение по Коремна Хирургия
За повече информация:
Ст. мед. сестра Яковова- 089 2222968
От 15.04.2022
Място: УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”
Длъжност: 1. Сестринска позиция в Клиника по Кардиология
За повече информация: ст. мед. сестра Екатерина Акександрова – 088 6606598
2.  Сестринска позиция в Клиника по НефрологияЗа повече информация:
Ст. мед. сестра Елеонора Николава – 0888859386
Ръководител на клиниката – доц. Василев – 0888414211
От 13.04.2022
Място: МБАЛ “Света София” ЕООД
Длъжност: Лекар специализант – педиатрия, неврология

Срок за подаване на документи – 1 месец – до 07.05.2022 г.
Повече информация:
https://www.jobs.bg/job/6221952
https://www.jobs.bg/job/6214401
От 31.03.2022
Място: МБАЛ “Сердика” ЕООД
Длъжност: Медицинцки асистент в отделения по: „Ортопедия и травматология“, „Акушерство и гинекология“ и „Хирургия“
Изискване към кандидатите: завършен поне 2.курс на обучение
Контакти:
Иванина Томова – 0887 614 314
От 21.03.2022
Място: УМБАЛ “СофияМед”
Длъжност: Болногледач в Отделение по Хирургия на ръка и Реконструктивна хирургия
Контакт и повече информация:
Ст.м.с. Ирина Николова
0885940704
От 16.03.2022
Място: „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ”
Длъжност: Лекари-специализанти:
1. Онкология
2. Анестезиология и интензивно лечение
Повече информация:
https://www.jobs.bg/job/6173187
https://www.jobs.bg/job/6173134

От 14.03.2022
Място: Неправителствана организация за обучения на пациенти за дегенеративни заболявания на опорно-двигателния апарат
Длъжност: Kоординатор на обученията
(веднъж седмично)
Контакт и повече информация:
Проф. Кинов, Клиника по Ортопедия, УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”
+359888545113
От 14.03.2022
Място: Клиника по ортопедия и травматология на УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”
Длъжност: Болногледач
Контакт и повече информация:
Операционна Старша Медицинска Сестра Веска Никова
+359 89 628 7133
 
От 11.03.2022
Място: Медицински център “Градска кардиология” ЕООД
 Mинимални изисквания:
– Умения за работа с компютър и дигитални устройства
– Отлични умения за комуникация и работа с хора
Основни задължения:
– Посрещане и регистриране на пациенти
– Извършване и съдействие при извършването на неинвазивни изследвания като – ЕКГ, Холтер ЕКГ, ABPM
– Регистриране на плащания, издаване на фактури
– Ежедневно почистване на помещенията

Работно време:
 Делнични дни 14.00 до 18.00 ч.
В два дни/месечно се работи в събота от 10.00 до
13.00 ч.

Контакт и повече информация:
НЕТНО възнаграждение: 400 лв.
При интерес, обадете се на телефон 0878 864 737, д-р Михаела Михайлова
или изпратете CV на gradskakardiologia@gmail.com
 
От 16.02.2022
Място: МБАЛ „Вита”

Длъжност: Лекари-специализанти по:
1. Хирургия – 2 места
2. Клинична лаборатория – 1 място
3. Неонатология – 1 място

Контакт и повече информация:
Човешки ресурси: Антония Зарева, тел. 02/45 22 623
Повече информация.
 
От 14.02.2022
Място: Информационна кампания за рисковите фактори при СС заболявания
Длъжност: Промоутър в аптеки спрямо предварително утвърден график
Контакт и повече информация: valeria.b@eospharmacom.com
Начало на кампанията: 4.Април
 
От 16.12.2021
Място: Медико-дентален център „Превентика “,
бизнес комплекс Garitage Park.
Длъжност: Здравен асистент
Асистент на лекар по дентална медицина
Предимство имат студенти от 4ти, 5ти и 6ти курс с опит.
Контакт и повече информация:
hr@preventica.bg;
тел: 0888 236 326
От 16.11.2021
Място: МБАЛ Княгиня Клементина
Длъжност: Здравен асистент в COVID – отделение. Опитът се счита за предимство.
Контакт и повече информация:
https://www.jobs.bg/job/5999029
От 03.11.2021
Място: ВМА
Длъжност: Доброволец в COVID – отделение. Предпочитат се студенти с опит – 4ти, 5ти и 6ти курс.
Контакт и повече информация:
На имейл – vma@vma.bg изпратете своите имена, курс на обучение,  телефон и електронна поща за обратна връзка.
От 03.11.2021
Място: Аджибадем Сити Клиник Младост
Длъжност: Болногледач в COVID – отделение. Предпочитат се студенти с опит – 4ти, 5ти и 6ти курс. Опит в COVID-отделение се смята за предимство. Възможност за половин и пълен щат.
Контакт и повече информация:
https://www.jobs.bg/job/5979587
От 24.10.2021
Място: УМБАЛ Софиямед
Длъжност: Болногледач в COVID – отделение. Предпочитат се студенти с опит – 4ти, 5ти и 6ти курс. Възможност за половин и пълен щат.
Контакт и повече информация: Пишете на страницата на АСМБ – София във Facebook
От 18.10.2021
Място: УМБАЛ “Софиямед”
Длъжност: Логистична помощ при организация на работния процес в COVID-коридорите; взимане на антигенни тестове на пациенти
Контакт и повече информация: Пишете на страницата на АСМБ – София във Facebook
От 31.08.2021
Място: МЦ ”Св. Пантелеймон” 
Длъжност: медицинска сестра с гъвкаво работно време, съобразено с възможностите; работата е подходяща за студенти с малък или без опит
Контакт: Янислава Станчева – 0888 43 12 93
e-mail: hrmc@medicinabg.com
 
Търсят се студенти по медицина трети и четвърти курс.
От 30.08.2021
Място: Отделение по детска урология към УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов”
Длъжност: медицинска сестра на трудов договор
Контакт: Старша сестра Ненова – 0882 178 300
(в делничните дни до 13 часа)
 
Търсят се студенти по медицина със завършен трети курс.
От 19.08.2021
Столична Регионална Здравна Инспекция предлага възможност за работа, свързана с епидемиологични проучвания за положителни COVID-19 тестове.

Има възможост работата да се извършва изцяло онлайн. Не е необходим предишен опит.

Заплащането е между 5.00лв и 6.00лв на час, на граждански договор.

При интерес изпратете CV на следния email адрес: no_ekzb@srzi.bg
От 14.06.2021
ДКЦ Вита открива мобилна лаборатория до Централна гара за взимане на бързи антигенни тестове, PCR и кръв.

Работно време: 8:00 до 18:00 часа, на смени;
Възможност за работа на пълен и половин щат

Контакт: г-жа Зарева (+359 887 520 117)

Заплащане 1000лв. нето, на трудов договор.
Студенти с опит във взимането на кръв ще бъдат с предимство.
От 11.06.2021
Анализатор на медицински статии
Дистанционна работа

ComFit Europe Ltd. е унгарска компания, която специализира в мониторинг на медицинска литература с цел лекарствена безопасност. Компанията набира екип от специалисти, които да извършват мониторинга. Работата се състои в анализирането на статии, публикувани в медицински журнали и записването на събраните данни в софтуера на ComFit Europe.

Компанията търси:

– студенти по медицина в 3-ти, 4-ти, 5-ти или 6-ти курс или работещи специалисти
– студенти по фармация в 3-ти, 4-ти, 5-ти или 6-ти курс или работещи специалисти
– студенти по дентална медицина в последна година на обучение или работещи специалисти

От 31.05.2019

Място: Отделението по Детска Реанимация на Пирогов

Длъжност: Здравен асистент 

Контакт: д-р Богдан Младенов 0888 31 92 92

Търсят се студенти по медицина със завършен трети курс.