АСМБ, EMSA и IFMSA

Асоциация на студентите – медици в България – София

Асоциацията на студентите-медици в България-София (АСМБ-София) е доброволна неправителствена организация, работеща в интерес на студентите по медицина в Медицински университет – София. АСМБ-София представлява повече от 1000 студенти по медицина. От създаването си през 30.09.2003 година до сега Асоциацията изминава дълъг път на развитие, като в момента е активен член на Асоциацията на студентите-медици в България (АСМБ), Международната федерация на асоциациите на студентите-медици (IFMSA – International Federation of Medical Students’ Associations) и на Европейската асоциация на студентите-медици (EMSA – European Medical Students Association). Една от основните цели е обединяването на студентите по медицина и повишаването на тяхната професионална квалификация. АСМБ-София организира и голям брой кампании и проекти, свързани с превенцията и профилактиката на социално значими заболявания като диабет, хипертония, СПИН и др.

Проектите на Асоциацията са насочени и към обществото – повишаване на медицинската култура, обогатяване на знанието за социално значимите заболявания и методите за превенция. Те се подготвят и осъществяват от студенти – медици, членове на АСМБ-София. Това е процес, при който има обмяна на знания и опит между студентите – медици и обществото, които са както приятни, така и полезни за двете страни.

Защо АСМБ – София?

Ние представяме индивидуалните и колективни проблеми на студентите по медицина, както и на младите лекари, не само пред държавните институции, но също и пред множество професионални организации и партньори в областта на здравеопазването. Освен това ние, като студентска организация, сме връзката между академичните среди и бизнеса, представяща възможности на нашите студенти да придобиват нови умения, както и да имат по-добра представа върху здравеопазването и върху това какво е да си лекар в реалния живот.

АСМБ-София е организация, в която будни, млади хора се учат, творят и действат в полза на обществото. От студентите за студенти и от студенти за обществото, защото ние караме нещата да се случват! Стани част от нашия екип от будни, млади хора и накарай нещата да се случват! Ние те очакваме!

Асоциацията на студентите – медици в България (АСМБ) е самостоятелна, независима, неполитическа, неправителствена организация на студентите по медицина в България. Асоциацията е създадена на 03.03.1990 година и е една от най-големите младежки неправителствени организации в България. АСМБ е спечелила признанието и на Българския Лекарски Съюз като официален форум на студентите по медицина в България.  В АСМБ са пълноправни членове – АСМБ – София, АСМБ – Софийски Университет, АСМ-Пловдив, АСМБ – Стара Загора, АСМБ – Варна и АСМБ-Плевен.

Организацията е пълноправен член на Международната федерация на студентите по медицина – най-голямата студентска организация в света, представляваща 1.5 млн. студенти – медици от 105 страни и партнираща със СЗО, UNESCO, UNICEF, UNFPA (Фонда на ООН за население) и др. АСМБ е съучредител и на Националния Младежки Форум.

Асоциацията допринася за подобряване на квалификацията на студентите по медицина в България чрез опита и допълнителните възможности за професионално развитие, които предоставя.

Website: http://amsbulgaria.net/

Международната федерация на асоциациите на студентите-медици – International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA), е основана през 1951 и е една от най-старите и най-големите студентски организации в света.  Нейни членове са 135 неправителствени организации от 125 държави.

АСМБ е пълноправен член на федерацията и е приела нейната структура. По този начин ние и другите 135 студентски организации работят в сферата на Медицинското образование, Общественото здраве, Репродуктивното здраве и Човешките права. АСМБ участва и в обменните програми към федерацията, които осигуряват обмен на над 13000 души ежегодно.

Website:  https://ifmsa.org/

Европейската Асоциация на Студентите по Медицина –  European Medical Students´ Association – Association Européenne des Étudiants en Médecine (EMSA), е основана през 1990 и е представител на студентските медицински организации в Европа. Тя е припозната от Европейския  парламент, Европейската Комисия и  ООН. Работи в сферата на Медицинското образование, Медицинската етика, Здравна политика, Обществено здраве и др.

АСМБ-София е пълноправен член на EMSA от 2014.

Website:  https://emsa-europe.eu/