Медицинско образование

Защо комитетът по медицинско образование? 

Комитетът предоставя възможност за полезни запознанства с колеги, лекари и хора, интересуващи се от медицински науки. Защитава интересите на студентите и подпомага обучителния процес с помощта на различни кампании и предложения за повишаване стандарта на обучение. 

Присъедини се към нас и участвай в организацията на интересни събития!

Лидия Делчева, 

Отговорник Медицинско образование

Кои сме ние?

Медицинското образование има широкоспектърно значение – както за студента, оформяйки уменията му като бъдещ лекар, така и за пациента, определяйки качеството на предоставяната медицинска грижа.   

Освен това то представлява съществена част от живота на всеки студент медик. Целта на SCOME – Standing Committee on Medical Education (Комитет по медицинско образование) – като част от IFMSA още от създаването ѝ през 1951 г., е да създаде оптимална среда за образование на всички студенти по Медицина в България и по света.

Ние от SCOME се питаме дали студентите, обучавани по т.нар. класически програми, са готови да се справят с нуждите на здравеопазването в съвременното общество. Изследванията показват, че модерните учебни програми с доста по-голяма вероятност подготвят студентите и създадат лекари, готови за новите предизвикателства, пред които те се изправят. Големи промени в образователните програми обаче стават постепенно и ние се стараем да ги насочваме в правилната посока. SCOME е винаги насреща, за да посрещне изискванията на студентите и да подбужда факултета към промяна в името на по-добра учебна среда за всеки студент.

Студентите са едни от най-важните фигури в медицинското обучение и затова SCOME се старае да им дава шанс да изразят позицията си по отношение на образованието си и да са активни участници в образователния процес, а не да са безгласни букви.

Освен че се бори за подобряването на обучението като цяло, което отнема време и резултатите са видни след по-дълъг срок, SCOME непрекъснато подпомага развитието на студентите и чрез различните кампании и проекти, които системно организира. Това дава шанс на бъдещите лекари да открият и развият още повече своите качества и умения.

Цели и задачи:

  • Да представя и защитава интересите на студентите от всяко ниво на обучение;
  • Да подпомага обучителния процес, осъщесвявайки връзка между факултета и студентите;
  • Да дава конструктивни предложения за повишаване стандарта на обучение;
  • Да огранизира кампании, целящи развитие на познанията на студентите;
  • Да увеличи познанията на студентите за Медицинското образование и повиши техните възможности за управление на обучението им;

Кампании и дейност

Лекари за пример

Статистическите данни от последните няколко години показват, че около 40% от абсолвентите по медицина заминават за чужбина в търсене на по-добро възнаграждение, по-добри условия и възможности за развитие. „Лекари за пример” е една инициатива на Комитета по медицинско образование към АСМБ-София, чиято основна цел да е представи на студентите по медицина и другата възможност – да останат и да се развиват в България, както и причините защо да го направят.  От АСМБ-София вярваме, че пътят на успешните лекари и тяхната история би бил не само вдъхновение, но и първата стъпка към това те да останат в България.

Към момента в инициативата са взели участие над 15 успешни български лекари, работещи в различни професионални направления – ендокринна хирургия, лицево-челюстна хирургия, кардиология, рентгенология, АГ, анестезиология, инфекциозни болести и др.

MEDucate via Science powered by Amgen

Повече за програмата тук

MEDucate via Science e 6-дневен проект, спонсориран от Amgen, чиято цел е да се даде възможност на студентите по медицина да се запознаят с основите на научната работа, да им помогне в обучението и да ги запознае с програмата на AMGEN Scholars. През седмицата студентите имат възможността да получат знания и умения за това как да участват активно в научните изследвания, докато са студенти, как да пишат научни статии и да представят проектите и разработките си. По време на последния ден от кампанията се обръща внимание на програмата AMGEN Scholars и процеса на кандидатстване. Дават се полезни съвети за подготовка на необходимите документи.

 

In a Nutshell

Проектът ,,In a Nutshell” e относително нов за екипа на Комитета по медицинско образование. Той представлява среща между преподаватели от определена катедра и студенти от съответен курс. Основна цел е да се обсъдят ключови моменти в обучителния процес, да се изясни труден за разбиране учебен материал и да се дадат насоки на студентите за по-успешна подготовка. Обикновено събитието се провежда преди колоквиуми, като за всяка дисциплина има отделна среща.

Ресурсният център на АСМБ-София предоставя полезни материали на студентите в медицинските специалности.

Повече информация може да намерите тук:

Интересни лекции и записи на наши събития може да откриете в YouTube канала ни: