Човешки права и мир

Защо комитетът по човешки права и мир?

Многообразната му тематика дава възможност на всеки креативен и инициативен студент да разшири кръгозора
си и да бъде полезен на обществото.
Ако се интересуваш от медицинското право, етичните взаимоотношения лекар-пациент и психичното здраве, то
това е точният комитет за теб!

SCORP e комитетът без граници!

Йоана Поповчева

Отговорник Човешки права и мир

Какво е SCORP?

Комитетът по Човешки права и Мир (Standing Committee on Human Rights and Peace) обединява студенти, които се стремят към равноправие между хората и защита на правата на човека.  Ние в SCORP се стремим да информираме студентите за правилната комуникация между лекар и
пациент, както и комуникацията с  агресивни пациенти, възрастни и деца.  Знаейки правата си, както и тези на пациентите, бъдещите лекари ще могат да са не само по-добри специалисти, но и хора.

Какво правим?

Основните теми, върху които се фокусира комитетът, са:

 • Правата на човека 
 • Недискримитивно здравеопазване 
 • Медицинско право 
 • Медицинска етика 
 • Взаимоотношения лекар-пациент 
 • Психично здраве 

Някои от проектите към АСМБ-София:

 • Лекции по медицинско право с адв. д-р Мария Петрова
 • Обучения и лекции на тема Комуникация лекар – пациент и Медицинска етика
 • Кампании за психичното здраве
 • Отбелязване Международния ден на правата на човека
 • Синдром на малтретираното дете – модул към Катедра по съдебна медицина и деонтология, МУ-София

Присъедини се 

Искаш да научиш повече за дейностите на SCORP на международно ниво? Присъедини се към фейсбук групите на IFMSA SCORP и EMSA.

Имаш въпроси или искаш да споделиш своите идеи за комитета на национално и локално ниво? Свържи се с нас СЕГА: