Събрание на УС

На 13.05.2020г. от 17:00ч ще се проведе среща на Управителен Съвет.

Тя ще протече при следния дневен ред:

1. Работа по комитети
2. Ден на първокурсника – конкурс за организатор
3. Есенна национална среща
4. Други

Всеки член на АСМБ-София има право да присъства.

Линк към Google Hangouts: https://meet.google.com/shq-sveg-hic