Предишни Управителни Съвети

1. Председател

Дарина Стоянова

2. Заместник-председател

Лидия Делчева

3. Секретар 

Валентин Кузманов

4. Връзки с обществеността

Лиляна Манова

5. Отговорник Обществено здраве

Гергана Джикова

6. Отговорник Медицинско образование

Стефани Стоилова

7. Отговорник Репродуктивно здраве и СПИН

Кристиян Райчев

8. Отговорник Човешки права и мир

Йоана Поповчева

9. Отговорник Професионален обмен – пристигащи 

Любослава Тодорова

10. Отговорник Професионален обмен – заминаващи 

Сияна Петрова

11. Отговорник Научен обмен

Момчил Христов

 

1. Председател

Антоана Гочева

2. Заместник-председател

Мирослава Грозева

3. Секретар

Любен Яков

4. Връзки с обществеността

Есра Ведат

5. Отговорник Обществено здраве

Румяна Чилингирова

6. Отговорник Медицинско образование

Лидия Делчева

7. Отговорник Репродуктивно здраве и СПИН

Дарина Стоянова

8. Отговорник Човешки права и мир

Гергана Дерменджиева

9. Отговорник Професионален обмен – пристигащи

Стиляна Аврамова

10. Отговорник Професионален обмен – заминаващи

София Попова

11. Отговорник Научен обмен

Деница Ченголова

1. Председател

Антоана Гочева

2. Заместник-председател

Йоанна Златкова

3. Секретар

Лора Тодорова

4. Връзки с обществеността

Любен Яков

5. Отговорник Обществено здраве

Димитър Василев

6. Отговорник Човешки права и мир

Християн Монев

7. Отговорник Репродуктивно здраве и СПИН

Лия Иванова

8. Отговорник Медицинско образование

Васко Величков

9. Отговорник Научен обмен-пристигащи

Димитър Мечников

10. Отговорник Научен обмен-заминаващи

Деница Ченголова

11. Отговорник Професионален обмен-пристигащи

Юрка Илиева

12. Отговорник професионален обмен-заминаващи

Николай Йорданов

1.Председател

Анелия Зашева

2.Заместник – председател

Антоана Гочева

3.Отговорник за връзки с обществеността

Линда Ставрева

4.Секретар

Нели Здравкова

5Отговорник за професионалния обмен на студенти – заминаващи

Емилия Григорова

6Отговорник за професионален обмен на студенти – пристигащи

Явор Йорданов

7.Отговорник по научен обмен на студенти

Васко Величков

8.Отговорник за обществено здраве

Лора Тодорова

9. Отговорник за медицинско образование

Любен Яков

10. Отговорник за човешки права и мир

Йоанна Златкова

11. Отговорник по Репродуктивно здраве, вкл. ХИВ/СПИН

Юскан Дурмуш

1.Председател

Никола Дончев

2.Заместник – председател

Анелия Зашева

3.Отговорник за връзки с обществеността

Деница Пенчева

4.Секретар

Теодора Делчева

5Отговорник за професионалния обмен на студенти – заминаващи

Нилиан Петров

6Отговорник за професионален обмен на студенти – пристигащи

Христо Илиев

7.Отговорник по научен обмен на студенти – пристигащи

Симона Стойкова

8.Отговорник за обществено здраве

Деница Стоянова

9. Отговорник за медицинско образование

Нели Стоянова

10. Отговорник за човешки права и мир

Атанасия Филипова

11. Отговорник по Репродуктивно здраве, вкл. ХИВ/СПИН

Нели Здравкова

1.Председател

Никола Дончев

2.Заместник – председател

Наджие Горельова

3.Отговорник за връзки с обществеността

Десислава Иванова

4.Секретар

Мариян Стефанов

5. Отговорник за професионалния обмен на студенти – заминаващи

Йордан Ковачев

6. Отговорник за професионален обмен на студенти – пристигащи

Теодора Делчева

7.Отговорник по научен обмен на студенти – пристигащи

Виляна Костадинова

8.Отговорник за обществено здраве

Калина Куртова

9. Отговорник за медицинско образование

Анелия Зашева

10. Отговорник за човешки права и мир

Юго Сен Жам

11. Отговорник по Репродуктивно здраве, вкл. ХИВ/СПИН

Емилия Григорова

1.Председател

Нези Низамова

2.Заместник – председател

Никола Дончев

3.Отговорник за връзки с обществеността

Анелия Зашева

4.Секретар

Симеон Михайлов

5. Отговорник за професионалния обмен на студенти – заминаващи

Наджие а Горельова

6. Отговорник за професионален обмен на студенти – пристигащи

Йоанна Стоянова

7. Отговорник по научен обмен на студенти – заминаващи

Мариян Стефанов

8.Отговорник по научен обмен на студенти – пристигащи

Любомир  Ангелов 

9. Отговорник за обществено здраве

Катерина Льончева

10. Отговорник за медицинско образование

Елизабет  Николова

11. Отговорник за човешки права и мир

Пламена  Тодорова

12. Отговорник по Репродуктивно здраве, вкл. ХИВ/СПИН

Жанина  Губеркова

 1. Председател

Нези Низамова

 1. Заместник – председател

Симеон Георгиев

 1. Секретар

Симеон Михайлов

 1. Отговорник за професионалния обмен на студенти

Наджие Горельова

 1. Отговорник по научен обмен на студенти

Мариян Стефанов

 1. Отговорник за обществено здраве

Никола  Дончев

 1. Отговорник за медицинско образование

Александър Фарфаров

 1. Отговорник за човешки права и мир

Лазар  Митров

 

 1.  Отговорник по Репродуктивно здраве, вкл. ХИВ/СПИН

Мартина  Данаилова

 1. Председател

Дияна Бележанска

 1. Заместник – председател

Нези Низамова

 1. Секретар

Петър Великов

 1. Отговорник връзки с обществеността

Десислава Павлова

 1. Отговорник за професионалния обмен на студенти

Виктория Николова

 1. Отговорник по научен обмен на студенти

Кирил Янков

 1. Отговорник за обществено здраве

Симеон Георгиев

 1. Отговорник за медицинско образование

Димитър Бакалов

 1. Отговорник за човешки права и мир

Лазар Митров

 

 1. Председател

Бюрхан Рашид

 1. Заместник – председател

Дияна Бележанска

 1. Секретар

Мирела Петрова

 1. Отговорник връзки с обществеността

Анелия Кузева

 1. Отговорник за професионалния обмен на студенти

Божана Бакалчева

 1. Отговорник за обществено здраве

Теа Александрова

 1. Отговорник за репродуктивно здраве и СПИН

Добромир Илиев

 1. Отговорник за медицинско образование

Нези Низамова

 1. Отговорник за човешки права и мир

Йоана Софрониева