Обществено здраве

Защо комитетът по обществено здраве?

SCOPH е комитетът, който пряко се занимава със социално-значимите заболявания, с което предоставя изключително много възможности за изява, както и личностно, и професионално развитие.

Тематиките, които се засягат, са важни за бъдещата ни професия и от фундаментално значение за нашето здраве!
Работата в комитета ни дава поле да покажем възможностите си, да се учим и да помагаме пряко на обществото!

Стани част от Комитета по Обществено здраве и нека заедно превентираме и информираме, създаваме и се забавляваме!

Теодор Савов,

Отговорник Обществено здраве

Общественото здраве представлява науката и изкуството на предотвратяването на заболявания, продължаване на живота и поддържането на здравето чрез организираните усилия и информирани избори на обществото, организациите, обществеността, както и в частен план, на общностите и индивидите. То включва влиянието на социалната, финансовата и околната среда върху хората. Целта на комитета е да информира обществото за значими заболявания, засягащи населението и да подмогне за тяхното лечение.

Комитетът по обществено здраве (Standing Committee on Public Health)  дава възможност на студетните по цял свят да работят заедно и да обменят идеи и опит в сферата на общественото здраве.  Комитетът към IFMSA е създаден преди цели шест десетилетия, но съществува в тази си форма от 1983г.

Визията на комитета е студентите по медицина да развият оптимални умения и знания, за да могат като студенти- медици и като бъдещи лекари да допринесат за създаване на по-здрави общности. Комитетът по обществено здраве насърчава развитието на студенти по въпросите на общественото здраве и социално значимите заболявания чрез международна мрежа за споделяне на знания, управление на проекти, обучение в общността, изграждане на капацитет, обмен на практики и др.

Основните теми, с които се занимава комитетът включват Заразни болести, Антибитична резистентност, Незаразни болести и здравословен начин на живот и др.

Някои от проектите, които се осъществяват от комитета в АСМБ- София:

  • Училище по диабет
  • Световен ден за борба с диабета
  • Месечна доза профилактика
  • Световен ден на хипертонията