Обществено здраве

Защо комитетът по обществено здраве?

Комитетът по обществено здраве (SCOPH) дава възможност за най-голям досег до здравни специалисти и пациенти, тъй като се занимава със социално-значимите заболявания като диабет, хипертония, затлъстяване, тютюнопушене, ментално здраве и онкологични заболявания.

Темите на нашите събития са интересни и значими не само за нашите колеги, но и за пациентите. Работата в комитета предоставя изключително много възможности за изява, както на личностно, така и професионално ниво.

Стани част от Комитета по Обществено здраве и нека заедно създаваме, информираме и се забавляваме!

Теодор Савов,

Отговорник Обществено здраве

Общественото здраве представлява науката и изкуството на предотвратяването на заболявания, продължаване на живота и поддържането на здравето чрез организираните усилия и информирани избори на обществото, организациите, обществеността, както и в частен план, на общностите и индивидите. То включва влиянието на социалната, финансовата и околната среда върху хората. Целта на комитета е да информира обществото за значими заболявания, засягащи населението и да подмогне за тяхното лечение.

Комитетът по обществено здраве (Standing Committee on Public Health)  дава възможност на студетните по цял свят да работят заедно и да обменят идеи и опит в сферата на общественото здраве.  Комитетът към IFMSA е създаден преди цели шест десетилетия, но съществува в тази си форма от 1983г.

Визията на комитета е студентите по медицина да развият оптимални умения и знания, за да могат като студенти- медици и като бъдещи лекари да допринесат за създаване на по-здрави общности. Комитетът по обществено здраве насърчава развитието на студенти по въпросите на общественото здраве и социално значимите заболявания чрез международна мрежа за споделяне на знания, управление на проекти, обучение в общността, изграждане на капацитет, обмен на практики и др.

Основните теми, с които се занимава комитетът включват Заразни болести, Антибитична резистентност, Незаразни болести и здравословен начин на живот и др.

Някои от проектите, които се осъществяват от комитета в АСМБ- София:

  • Училище по диабет
  • Световен ден за борба с диабета
  • Месечна доза профилактика
  • Световен ден на хипертонията