БЛС отпуска стипендии за бъдещи лекари

Условия за кандидатстване:

  1. Студент по специалност “Медицина” от 5. или 6.курс;
  2. Удостоверение за успех от висшето учебно заведение, от което да е видно, че кандидатът е редовен студент със среден успех над 5,00 от началото на следването до момента.
  3. Владеенето на чужд език е с предимство при класирането на кандидатите, което се удостоверява със сертификат или диплома за завършена езикова гимназия.

    Заявление за кандидатстване Образец № 1 – тук

Документи се приемат:

  • на адрес: гр. София, бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, Център по хигиена, ет. 2, офис 6 от 09.00 до 16.00 ч. или по имейл;
  • по имейл: през цялата седмица на sdo@blsbg.com. 

Полезни линкове: