Конгрес на Българското Дружество по Дерматологична Хирургия

Конгресът ще се проведе за втори път между 13-ти и 14-ти Март 2020г. в хотел “Маринела”.

Официално обръщение от Проф. д-р Георги Чернев:

Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ)
има за цел да работи за развитието, подобряването и утвърждаването на здравното образование и здравната култура на колегите в областта на дерматологичната хирургия, като същевременно с това допринася и за подпомагане и личностната реализация на разнороден тип специалисти, пряко или косвено свързани с дерматологичната хирургия и онкология. За постигане на целите си Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) има за цел да извършва следната дейност:

1) организиране и провеждане на ежегоден национален конгрес на БДДХ (13-14 март, 2020, второ издание), както и на

2) допълнителни курсове (практични и теоритични, официализирани на интернет страницата на дружеството), семинари и обучение в областта на дерматологичната хирургия и онкология;

3) да разяснява и пропагандира основните принципи и постижения на дерматологичната хирургия в България и да работи за нейния напредък;

4) да подпомага развитието на здравеопазването в България в областта на дерматохирургията, организирането на медицинската помощ в тази насока, както и внедряването на иновативните методики в медицинската практика (най-новите наши постижения в областта на дерматохирургичната наука);

5) да участва в организирането и провеждането на интердисциплинарни научни прояви (национални и интернационални);

6) да съдейства за регулиране на професионалните и колегиални отношения между лекарите – дерматолози, дерматохирурзи, дерматоонколози, хирурзи, както и другите специалисти, свързани с този клон на медицината;

7) да съдейства за повишаване на професионалната квалификация на своите членове; да съдейства за създаването на информационна среда по проблемите на дерматологичната наука.

Целта на ежегодните конгреси на БДДХ ще бъде да бъдат официализирани иновативните методики за лечение на рака на кожата, но така също и да се коментират погрешните стъпки в тази област. Дългите дискусии след всеки проблематичен казус би следвало да бъдат подложени на неминуема научна дисекция, които до изведат както клинициста, така и пациента до възможно най-благоприятен край.

Дерматологичната хирургия и дерматологичните хирурзи са едни от пионерите в областта на дерматологичната онкология и дерматологичната наука, благодарение на които се създават предпоставки за оптимални терапевтични решения в областта на онкологията и дерматологичната естетика.

Надяваме се този интердисциплинарен национален форум да стане една отворена врата между всички специалности, ангажирани с диагностиката и лечението на кожните тумори и неопластичните заболявания с разнородна генеза, но така също и на иновациите в областта на дерматологичната естетика/хирургия.

С уважение,

Проф д-р Георги Чернев, основател

 

Желание за участие може да заявите на следния имейл:
georgi_tchernev@yahoo.de

или на телефонен номер:
0885 588 424
Проф. д-р Георги Чернев

Може да подадете вашите абстракти за участие в научните сесии на:  georgi_tchernev@yahoo.de