XXIII Национален конгрес по ултразвук в медицината

Къде: online
Кога: 10-12 септември 2020 г.

Конгресът ще се състои от две части – Училище по ултразвук и научни сесии. Програмата включва широк набор от специалности и би била интересна за всеки студент.

Регистрацията на всички студенти по медицина и стажант-лекари е безплатна.

Желаещите да се регистрират следва да изпратят на г-жа Д. Зафирова (e-mail: dzafirova@cic.bg) следната информация: три имена, медицински университет, курс, факултетен номер и снимка на студентска книжка.