COVID-19 и ти (updated 26/03)

Какви са мерките на Медицински факултет?

Със заповед от 13.03.2020г. Медицински факултет към МУ-София преминава на дистанционно електронно обучение.

Всички лекции и упражнения се отменят до 30.04.2020г. 

Провеждането на всички изпити се отменя до края на извънредното положение. Предстои да бъде качен график на изпитите след 13.04.2020г.

Плащането на семестриални такси може да бъде осъществявано, тъй като то може да бъде проследено и отбелязано без необходимостта студентите да отидат на място в Деканат.

Какво ще се случи с преддипломния стаж?

Преддипломният стаж на студентите от VІ курс се отлага до вдигане на забраната. Времето на стажа да се използва за теоретична подготовка. Всички изпити се отлагат до второ нареждане.

Как ще бъде провеждано дистанционното обучение?

До края на следващата седмица на страницата на Медицински факултет в подстраница Е-студент ще бъдат качени материали за всеки курс и по всяка дисциплина. Качването на учебните материали вече е започнало.

По всеки предмет ще бъдат създадени Фейсбук групи и разпространени сред студентите.

Материалите под формата на лекции, тестове, упражнения, конспекти и т.н. ще бъдат качвани като публикации на стената на следния Фейсбук профил.

От къде другаде мога да чета?

Напомняме ти, че безплатно можеш да използваш всички материали, които са качени в Ресурсния център на АСМБ-София.

Централна медицинска библиотека предлага следните възможности за достъп до свои фондове и чужди бази данни:

– Най-често търсените учебници (около 200) за студенти по медицина, дентална медицина и фармация – вход след регистрация при заявка на имейл: i_alexandrov@cml.mu-sofia.bg

– Репозиториум –съдържа около 1600 монографии, статии, лекционни курсове, дисертации и други научни разработки на преподаватели от МУ – София и други водещи български медицински специалисти – свободен достъп – http://cml.mu-sofia.bg:8080/xmlui/?locale-attribute=bg

–  Ползване на световноизвестни медицински бази данни, в това число пълнотекстови – след регистрация при заявка на имейл: i_alexandrov@cml.mu-sofia.bg

  1. Чрез OVID във: MEDLINE; ЕBM reviews-Cochranedatabase of SystematicReviews;Journals@OvidFullText;Books@Ovid http://ovidsp.tx.ovid.com
  2. Чрез EbscoHost във: MEDLINE Completehttps://search.ebscohost.com/login.asp
  3. Web of Science – http://www.webofknowledge.com (ThomsonReuters)
  4. Science Direct®- http://www.sciencedirect.com (Elsevier)
  5. Scopus® – http://www.scopus.com (Elsevier)

– свободен достъп до абстрактите (на български и на английски) на списанията, издавани от ЦМБ – http://cml.mu-sofia.bg/CML/journals_bg.html

свободен достъп до 30.04 до Dynamed– ресурс от ново поколение, който подпомага бързото и ефикасно  вземане на решения в медицинската практика.  Съдържанието, на което се доверяват над 1 милион практикуващи лекари, се подготвя от 600 признати специалисти от цял свят в отделните области,които синтезират и анализират наличната медицинска информация. Продуктът включва също фармацевтична информация на Micromedex и се допълва ежедневно –  https://www.dynamed.com/home

– Дигитална библиотека “Българска психиатрична книжнина” – вход след регистрация при заявка на имейл: i_miteva@cml.mu-sofia.bg

Има ли промяна в пропусквателния режим в общежитията?

Всички студенти, които ползват общежитията на МУ-София, трябва да спазват правилата, въведени с цел спиране разпространението на COVID-19. За целта е създаден специален документ, с който студентите трябва да се запознаят и подпишат.

Как мога да кандидатствам за стипендия за летен семестър?

Кандидатстването за стипендии е удължено до 10 дни след приключване на извънредното положение в страната, като се извършва по електронен път. Кандидатите трябва да сканират своите документи и да ги изпратят на имейл адрес, който за МФ е mf_stipendii_bg@medfac.mu-sofia.bg

Файлът с документите трябва да е наименован по следния начин: инициали на звено_фак.номер_мобилен телефон

Как мога да помогна на болниците, които са на първа линия в борбата с COVID-19?

УМБАЛ “Александровска” набира доброволци, които да помогнат на лечебното заведение в грижите за пациентите и в борбата за спиране на разпространението на вируса.

Желаещите могат да се запишат с обаждане на телефони 02/9230310 и 02/9230327 или като изпратят имейл на volunteersalexandrovska@gmail.com Доброволците трябва да подадат като информация трите си имена, курс на обучение, телефон за обратна връзка и имейл адрес.

Доброволстването ще се зачете като учебна дейност, а в случай, че доброволецът бъде поставен под 14-дневна карантина след това, на него няма да му бъдат отнемани или прекъсвани студентските права.

Военномедицинска академия набира доброволци. Желаещите трябва да попълнят следния формуляр.

УМБАЛ “Царица Йоанна” набира доброволци. Всеки, който желае, трябва да изпрати имейл с данните си на имейл адрес: volunteersisul@abv.bg В имейла трябва да се напишат трите имена, курс на обучение, телефон за връзка и евентуално трудов опит.

Какви мерки взима АСМБ-София?

През изминалите дни АСМБ-София демонстрира своята позиция чрез множество постове в социалните мрежи. Призоваваме членовете си да спазват рестрикциите, наложени от Министерски съвет, за да премине обществото ни през тези времена възможно най-бързо и най-безболезнено.

Всички събития на АСМБ-София се отменят до отпадане на ограниченията.

Провеждането на Международния конгрес по медицински науки, чиито дати бяха 14-17 май, се отменя за 24-27 септември.

Управителен съвет на АСМБ-София изпрати писма до ВМА, УМБАЛ “Александровска”, УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”, в които изказа своята подкрепа и готовност да помогне.

Писмата може да намерите тук:

Управителен съвет на АСМБ-София е в непрекъснат контакт с ръководството на университета, като дава своите идеи и предложения за възобновяване на учебния процес и интегриране на електронното обучение на територията на факултета.

Напомняме ви, че може да ползвате материалите в Ресурсния център, за да не изоставате с ученето през ваканцията.

Къде мога да намеря повече информация за COVID-19?

Препоръчваме ти да четеш информация само от достоверни, научни източници.

Благодарение на колега от VI-ти курс ти споделяме следния файл, където можеш да намериш повече информация за заболяването.

Достоверна и редовно обновявана информация можеш да намериш и на следните уебсайтове:

В сайта на немската образователна платформа AMBOSS също можеш да намериш безплатно повече информация за заболяването.

Португалската платформа за симулационно обучение Body Interact пък ти дава възможност да решиш безплатно два случая на болни от COVID-19.