Европейски програми

В момента е активна програмата “Специализация в здравеопазването”.

Може да кандидатствате по проекта при следните условия:

  • Ако не получавате заплата от трудови взаимоотношения, то можете да кандидатствате за „стипендия“ за срока на специализацията ви
  • Независимо дали получавате заплата от трудови взаимоотношения, можете да кандидатствате за покриване на таксите за теоретично или практическо обучение

Специализантите на места, финансирани от държавата, не могат да кандидатстват, защото таксите и заплатата им се покрива от държавния бюджет.