Важно съобщение за МУ-София

Във връзка с предстоящите избори за народни представители студентите редовна форма на обучение могат да гласуват в избирателна секция по техен избор в населеното място, където се обучават, ако то е различно от постоянния им адрес със заверени студентски книжки за летен семестър на уч. 2020/2021 г.

Предвид епидемичната обстановка, студентските книжки не се заверяват.
Необходимо е студентът да покаже уверение в допълнение на студентската книжка.

Къде да намеря уверение?

До кого да го изпратя?

uchebenotdel@medfac.mu-sofia.bg

На следващия ден ще получите подписано и подпечатано вашето уверение.

Гласувай, има значение!