Твоето мнение – лекции и модули

Със следния въпросник имаме за цел да съберем информация за медицинското образование, която анкетната система Лумина не обособява.

Анкетата е неформална и в зависимост от резултатите и мненията в нея, ще се прадстави пред администрацията на факултета.

Тя е насочена единствено и само към студенти-медици от Медицински Факултет на Медицински Университет – София.

Въпросникът се състои от 10 въпроса за лекциите и модулите и отнема 3 минути.

Благодарим за отделеното време!