Списък с модули 2021/2022

Приложен ще намерите пълния списък с предлаганите теми за свободно избираеми курсове за 2021/2022г.

Датите, място и начина на провеждането на модула можете да разберете от съответните катедри.