Научно-практическа конференция „ Ден на редките болести в България”

Събитието ще се проведе между 28-ми и 29-ти февруари 2020г. в хотел “Метрополитън”, София.

Конференцията се организира под егидата на Българското Дружество по Неврология и Българското дружество по Ендокринология. Целта е повишаване на квалификацията на лекарите за диагностика и терапия на редките заболявания. От значение е и привличането на вниманието на здравната общност към нуждите и нерешените проблеми на пациенти с редки заболявания.

По време на конференцията ще има две Е-постерни сесии с представяне на абстракти. Експертен комитет ще отсее 10-те най-добри, които ще бъдат представени под формата на орални презентации в научната програма. В дните на събитието ще бъдат избрани и топ 3 постери, които ще бъдат отличени със сертификат.

Може да подадете своите абстракти на E-mail: rarediseases.abstracts@gmail.com

Обема на абстракта трябва да бъде максимум 300 думи и би следвало да включва цел, методи, резултати и заключение.

При одобрен абстракт авторите ще бъдат уведомени дали ще представят работата си като е–постер или орална презентация.

Е-постерът може да включва текст, фигури и изображения. Ще се приемат само постери в Power Point с разширение .ppt или .pptx. Постерът трябва да има максимум 4 слайда (1 заглавен и 3 съдържание).

Оралната презентация трябва да е в Power Point формат и с продължителност до 15мин.

Краен срок за подаване на научни разработки: 20-ти януари 2020г.