Симпозиум по репродуктивна хирургия

Симпозиумът е подходящ за студенти от 5 и 6 курс с интерес към гинекологията!

МБАЛ Надежда организира симпозиум на тема

 BUILDING BRIDGES BETWEEN ASSISTED REPRODUCTION AND INFERTILITY TREATMENT AND MINIMALLY INVASIVE GYNECOLOGIC SURGERY – HYSTEROSCOPY AND LAPAROSCOPY.

Симпозиумът ще се проведе между 17 и 19 януари 2019г.

Програмата включва лекции на специалисти от САЩ, Великобритания, Испания и Швеция, практически уъркшопи на тренажори и наблюдение на предавана на живо операция.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на МБАЛ Надежда: