Лятно училище по невронаука в Румъния

Transylvanian Experimental Neuroscience Summer School (TENSS) има за цел да обучи студенти и докторанти от целия свят на основните техники и понятия в експерименталната невронаука. Курсът е интензивен и включва сесии в лаборатория и теоретични лекции. Лятната програма се провежда в Трансилвания, Румъния.

Кога?

1-21 Юни 2019

Необходими документи:

  • CV
  • Две препоръки
  • Мотивационно писмо
  • Апликационна форма

Такса

От всички кандидати ще се изберат 4, чиято пълна такса ще бъде напълно покрита + стипендия за пътни разходи.

На всички останали ще бъде предложена стипендия от 50% от таксата.

Пълната такса е 1500 

Краен срок за кандидатстване

3.03.2019г.