Училище по диабет

По случай Световния ден за борба с диабета (14 ноември) Асоциацията на студентите по медицина в България- София (АСМБ- София) , съвместно с Клиниката по ендокринология и геронтология към Медицински факултет, Медицински университет- София, организира  „Училище по диабет”.  Събитието  се проведе на 17 ноември 2018г. от 9:00 до 13:00 часа в Клиниката по ендокринология и геронтология.  

В проекта  се включиха 40 студенти по медицина от Медицински ниверситет- София и МФ на Софийски Университет в различни етапи на тяхното обучение – от 3ти до 6ти курс. Те имаха възможността да присъстват на лекции на признати специалисти – проф. д-р Цветалина Танкова, д-р Невена Чакърова и д-р Румяна Димова, както и да се включат в практически уъркшопи.
Целта на проекта е постави стабилна основа на познанията на студентите относно заболяването и да ги подготви практически за бъдещата им работа с пациенти, страдащи от диабет.