Активно участие в конгрес – що е то?

Какво представлява активното участие в конгрес?

Ако участник в конференция представя научна разработка пред жури и публика, то участието му се определя като активно. Информацията за неговата работа може да бъде представена с помощта на постер (постерна презентация) или презентация на PowerPoint (орална презентация). Научните разработки биват различни по характeр и всяка конференция определя какви научни работи да допусне до участие.

Какво представлява научният абстракт?

Абстрактът  представлява  описание на научната работа. Обикновено абстрактът има големина около 300 думи и включва въведение, цел на проучването, методи на изпълнение на експеримента, ключови резултати и заключение. Той се подава няколко месеца преди самата конференция и подлежи на одобрение от научния комитет на конгреса. Включва се в абстрактната книжка на конгреса, която съдържа описанията на работата на всички активни участници.

АСМБ-София редовно организира семинари за писане на научни абстракти. Можеш да посетиш някой от тях за добри практични съвети!

Какво трябва да направя, ако нямам опит с научната работа?

 Първата стъпка би била да намериш свой научен ръководител.  Той може да ти помогне с избора на тема, провеждането на експеримента и събирането на данни, изграждането на абстракта и подготовката за презентация. Повечето от нашите преподаватели с радост биха ти помогнали.

Колко време продължава една презентация?

Всяка конференция има свои регулации по този въпрос, но обикновено продължава около 10 минути.

Какви са предимствата на това да участвам активно?
  • Участието в конгрес носи 1,8 кредита

Един от основните приоритети на МФ на МУ-София е стимулиране на научната дейност и затова я оценяват с 1,8 кредита!

  • Всяка година МФ отпуска допълнителни стипендии за студенти, с участие с научен доклад в конгрес.

След като приключи редовното кандидатстване за стипендии, при наличие на останали средства има практика да се отвори второ кандидатстване за стимулиране на научната дейност.  Следи FB страницата ни за подобни възможности!

  • Диплома за най-добър постер или презентация носи бонус точки, когато си търсиш работа.

Всеки млад лекар има нужда от някакво предимство, за да спечели желаното специализантско място! Диплома за най-добра научна разработка е добра възможност да впечатлиш бъдещия работодател!

  • Ще задълбочиш знанията си в сферата за развитие, която си избрал!

Ако вече си си избрал специалност няма да има нищо по-приятно и лесно от това да знаеш повече по любимата тема! А защо и да не извлечеш съответните ползи от това?

А предимствата да участвам активно на ICMS 2019?

  • Победителите от всяка сесия на ICMS 2019 ще имат възможност да публикуват научната си работа  в IJMS. (Като бонус това носи още 3,0 кредита)

И тази година авторите на най-добрите научни разработки от всяка сфера ще имат възможност да публикуват работата си в чуждестранно списание! Цялата абстрактна книжка също ще бъде приложена.

  • Най-добрият постер и презентация ще получат награда от 500€!

Това е най-големият награден фонд, който е осигуряван в историята на конгреса. Поредицата от изключително впечатляващи научни разработки в последните години ни мотивира да намерим средства, с чиято помощ да го увеличим!

И не забравяй, че колкото по-често участваш активно, толкова по-големи шансове имаш да спечелиш следващия път! А ако нямаш куража сега, ела и събери мотивация като участваш пасивно на ICMS 2019!