“Rare Forms of Angioedema: Rising Stars Balkan Summit” – конгрес за студенти и млади лекари

Конференцията “Rare Forms of Angioedema: Rising Stars Balkan Summit” има за цел да запознае студентите по медицина и младите лекари с темата Ангиоедем.

6 – 8 Октомври

Медицински Университет-София

Регистрацията за събитието е безплатна за студенти по медицина и млади лекари (специализанти и докторанти).

Конференцията ще се проведе изцяло на английски език.

Всички участници ще получат сертификат за участие.

Видовете участие са:
– Представящ участник
– Непредставящ участник

Краен срок за регистрация: 27.09.2022 г./23:59 GMT+3

Местата за регистрация са ограничени до 60 участници! Тези, които подадат резюме, ще бъдат разглегледани с предимство.

Насърчаваме всеки студент по медицина в своята клинична част на обучение да изпрати абстракт и да участва активно в конференцията!

Повече информация за представящите участници:

Резюметата трябва да бъдат изпратени в следната форма на организационния комитет преди 20.09.2022 г./ 23:59 GMT+3

Примерни теми, които могат да се разгледат са: клинични аспекти, диагноза, диференциална диагноза и лечение на Ангиоедем и Хиперпермеабилитетни нарушения.

Ако ще бъдеш активен участник за първи път:

Научно жури ще разпредели подадените резюмета за устни или постерни презентации.

Най-добрите абстракти ще бъдат публикувани в научното медицинско списание “Алергии. Хиперсензитивност. Астма.” (ISSN: 13121804).

Отличилите се участници ще получат шанс да присъстват безплатно на Есенния Kонгрес по Алергология на Българското дружество по Алергология (през ноември 2022), Пловдив, България.

“Rare Forms of Angioedema: Rising Star Balkan Summit” е събитие, което се организира от Катедрата по алергология и е подкрепено от Асоциация Ангиоедем, Уртикария и Астма (ААУА) в партньорство с Медицинския факултет на Медицински университет – София и Асоциацията на студентите-медици в България-София (АСМБ- София).
Събитието е спонсорирано от Pharma Consult и Pharming Group NV.