БЛС отпуска стипендии на бъдещи лекари

В условията на пандемия и покачващите се очаквания на обществото към лекарите, още повече се засилва необходимостта от стимулиране на бъдещите лекари, които се оказват едни от най-полезните в COVID отделенията и дават своя младежки ентусиазъм и добра експертиза при овладяване на ситуациите.

Затова за поредна година Български лекарски съюз стартира проекта за финансово стимулиране на бъдещи лекари от 5-ти и 6-ти курс, специалност „Медицина“ за период от 9 месеца.

Условия за кандидатстване:

  1. Студенти по специалност „Медицина“ от 5-и и 6-и курс;

  2. Среден успех от началото на следването до момента над 5.00 – удостоверява се чрез уверение за среден успех от съотвеното ВУЗ;

  3. Съгласие на стипендиантите да участват в:

  • инициативи на БЛС и партньорските организации на БЛС;
  • безплатни обучителни курсове;
  • организацията по провеждане на събори на БЛС, ежегодната церемония „Лекар на годината“, изложби в областта на здравеопазването;
  • регулярни срещи с администрацията на БЛС за обсъждане на актуални теми от здравеопазването, решаване на текущи проблеми и др;
  1. Владеенето на чужд език е с предимство при класирането на кандидатите, което се удостоверява със сертификат или диплома за завършена езикова гимназия.

Краен срок за кандидатстване: 25.11.2020г.

Документи се приемат на адрес: гр. София, бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, Център по хигиена, ет. 2, офис 6 от 09.00 до 17.00 ч.

 

Документите могат да се подават и на имейл sdo@blsbg.com.