Събрание на УС

На 29.05.2020г. от 17:30ч ще се проведе среща на Управителен Съвет.

Тя ще протече при следния дневен ред:

1. Работа по комитети
2. Ден на първокурсника
3. Общо събрание на АСМБ-София
4. Други 
 

Всеки член на АСМБ-София има право да присъства.


Линк към Google Hangouts