3-ти конгрес на Българско Дружество по Дерматологична Хирургия

Конгресът ще се проведе на 26-ти и 27-ми Март 2021г. в хотел “Маринела”

Основна тема на конгреса ще бъде Медикаментозно индуцираната меланова/ Едноетапна хирургия.

Желание за участие може да заявите на следния имейл:
georgi_tchernev@yahoo.de

или на телефонен номер:
0885 588 424
Проф. д-р Георги Чернев

Гледайте лекциите на Проф. Чернев, заснети със съдействието на АСМБ-София: