4-ти конгрес на Българско Дружество по Дерматологична Хирургия

Българското дерматохирургично дружество отправя покана към всички студенти да посетят четвърти национален конгрес по Дерматологична хирургия.
 

12-ти Март 2022год.

Хотел “Маринела”

Ще се акцентира върху две основни линии:
1) Нитрозамини в лекарствата за кръвно като причинители на кожни тумори.
2) Иновативна меланомна хирургия

Безплатно за студенти!

Българското дерматохирургично дружество е организацията, която за поредна година ще бъде домакин на този форум, в който освен ярко изразеното участие от български специаилисти/ млади учени, се присъединяват все повече колеги и от други Западно- европейски страни, оглавяващи престижни институти, отделения и модерни болнични заведения, ангажирани с диагностиката и лечението на рака на кожата и редките дерматози.

Основна цел на конгреса е потенцирането и създаването и на дерматохирургичното общество, мотивацията и изграждането на една нова вълна от млади учени и специалисти ( с дерматохирургична насоченост), която се базира изцяло на нашия клиничен опит през последните години, но същевременно ще може да бъде направено и пряко сравнение с опити на колегите от други страни.

Конгресът ще изложи теми, като част от тях ще бъдат с тясна насоченост, но ще бъдат презентирани и много други сектори на дерматологията и онкохирургията, които го превръщат в широкоспектърен и дават предпоставка за интерес и изява от страна на разнородна група от специалисти.

Заповядайте!

Желание за участие може да заявите на следния имейл:
georgi_tchernev@yahoo.de

или на телефонен номер:
0885 588 424
Проф. д-р Георги Чернев

Гледайте лекциите на Проф. Чернев, заснети със съдействието на АСМБ-София: