C3i Solutions – Възможност за Работа

От C3i Solutions, HCL Technologies Company предоставяме 24/7 поддръжка на клиенти в над 175 държави. Ние предлагаме платформа във фармацевтичната индустрия за завършилите медицински науки. Привличаме талантливи хора и им помагаме да развият своя потенциал.

За разширяването на нашия отдел, сега се стремим да назначим Специалист по Медицинска информация и Експерт по Медицинска информация с немски или с турски език, с временен договор (поне 3-месечен проект).

Специалистът и Експертът по медицинска информация ще отговарят за предоставянето на първостепенно обслужване на клиенти при запитвания, обработка на поръчки, обяснение на клиентски продукти и обработка на жалби на немски или турски език по бърз, учтив, ясен и кратък начин.

Отговорности:

 • Свързва се с местни и/или чуждестранни клиенти, за да предостави информация за продукти и/или услуги, както и обработка на заявки, поръчки, анулиране на акаунти или получаване на подробности за жалби по различни начини за комуникация;
 • Отговаря на въпроси и опасения от страна на клиентите;
 • Осигурява удовлетвореност и лоялност на клиентите, като се консултира с тях, подпомага ги и се справя с голямо разнообразие от заявки, запитвания и жалби;
 • Документира взаимодействието и транзакциите на клиентите, записвайки подробности за запитвания, жалби, коментари и предприети действия, за да няма неблагоприятни събития;
 • Получава и проучва цялата релевантна информация, за да оцени валидността на жалбите и да определи възможни причини;
 • Гарантира, че очакванията за производство и качество са постигнати и отговарят или надвишават всички договорни изисквания на клиента.

Изисквания за работа:

 • За Специалист по Медицинска Информация – Бакалавърска степен по Биологични науки (Биология, Биохимия, Биотехнологии и др.), Физиотерапия, Ветеринарна медицина, Химия, Психология или завършена най-малко 4-та година по Медицина / 3-та година по Фармация;
 • За Експерт по Медицинска Информация – Изисква се университетска степен по здравна дисциплина (Фармация, Медицина и др.);

Други изизквания:

 • Отлични езикови умения по немски или турски – устни и писмени;
 • Много добри познания по английски език – устни и писмени;
 • Медицинският опит се счита за плюс;
 • Отлични междуличностни и комуникационни умения;
 • Готовност за работа на смени, понеделник – петък, 08:00h – 22:00h;
 • Възможност за работа на непълен работен ден и / или работа от разстояние от всеки град в България;
 • Готовност за учене и придобиване на нови умения и компетенции;
 • Познаване на MS Office, Windows и интернет приложения.

Какво предлагаме:

 • Висока заплата и бонуси за изпълнителност
 • Възможност за кариерно развитие
 • Млада и жизнена екипна среда
 • Социално осигуряване
 • Професионални обучения
Готови ли сте да изградите кариерата си при нас?
Ще се радваме да получим вашето резюме на английски език!
#BeYourselfAtC3i и кандидатствайте сега на адрес EUROJOBS@c3isolutions.com

Предвид обстановката, целият процес по подбор, както и обучението и работата след това се извършват дистанционно.

Вашите лични данни са защитени при нас.

* Ще се свържем само кандидати, избрани за интервю