Започна кандидатстването за Contact Person (CP)

Започна кандидатстването за Contact Person през летните месеци!

Какво представлява Contact Person (CP)?

Contact person (CP) e човекът, който помага на пристигащия чуждестранен студент преди и по време на обмена му. Всеки пристигащ обменник има по двама СР, които се грижат той да се ориентира в новата среда и да се наслади на престоя си в България.

Какви са предимствата?

Заемането на позиция CP дава голямо предимство при кандидатстването за обмен! Всеки студент може да бъде CР на до двама пристигащи. Студентите, които са били CР, получават 50 допълнителни точки за обмен (100, ако са били CР на двама пристигащи) и се класират преди всички кандидати, които не са били CP (т.е. договорите се разпределят първо между всички кандидати, които са били CP и после между останалите кандидати).

В допълнение към това позицията ви дава възможност да се запознаете с хора от други държави и да установите дълготрайни приятелства!

Какви са задълженията?

Като CP Вие ще трябва да:

  • Посрещнете обменника
  • Да го настаните в предварително уточнено общежитие/апартамент/приемно семейство
  • Да го представите в отделението/лабораторията, в която ще осъществява практиката през месеца
  • Да му помогнете да си направи карта за градски транспорт
  • Да се включите в социалната програма, изготвена от комитетите по обмен

До кога мога да кандидатствам?

Кандидатстването е отворено до 12. април!

Къде мога да кандидатствам?