5-ти конгрес на Българско Дружество по Дерматологична Хирургия

Българското дерматохирургично дружество отправя покана към всички студенти да посетят Пети национален конгрес по Дерматологична хирургия.
 
Кога? – 11 март 2023 г.
Къде? – хотел “Маринела”

Регистрация: Две имена + уточнение, че сте студент по медицина на следния имейл: georgi_tchernev@yahoo.de

 

Ще се акцентира върху три основни линии:

1) Нитрозамини в лекарствата за кръвно като причинители на кожни тумори
2) Усъвършенствани алгоритми за иновативна едноетапна меланомна хирургия
3) Редки кожни заболявания и синдроми

Безплатно за студенти!

Повече информация и контакти: https://bulsds.com/

————————————————————————————————————————————————–

Българското дерматохирургично дружество е организацията, която за поредна година ще бъде домакин на този форум, в който освен ярко изразеното участие от български специалисти/ млади учени, се присъединяват все повече колеги от Европа и страни от цял свят – оглавяващи престижни институти, отделения и модерни болнични заведения, ангажирани с диагностиката и лечението на рака на кожата и редките дерматози.

Този национален конгрес, се превръща в мост за партньорство, тясно сътрудничество и взаимопомощ между специалистите в страната, но и във възможност за пряк дебат с някои изтъкнати учени от целия свят, като дава възможност да се излагат и обсъждат иновативни български открития, хипотези и наблюдения.
Основна цел на конгреса е потенцирането и създаването и на дерматохирургичното общество, мотивацията и изграждането на една нова вълна от млади учени и специалисти, която се базира изцяло на българския клиничен опит през последните години, като същевременно ще може да бъде направено и пряко сравнение с опита на колегите от други страни.

Конгресът ще изложи теми, като част от тях ще бъдат с тясна насоченост, но ще бъдат презентирани и много други сектори на дерматологията, фармакоонкологията, кардиоонкологията и онкохирургията, които превръщат мероприятието в широкоспектърно, като по този начин дават предпоставка за изява от страна на разнородна група от специалисти.
За пета поредна година – конгресът следва своята идея, която е заложена първоначално от създаването си, като генерира теми насочващи вниманието към: модерна патогенезата на рака на кожата- на меланома и епителиалните кожни тумори, както и на стъпките, които са необходими за неговата превенция, правилна диагностика и лечение.