Онлайн курс по КПР и АВД по проект „Промяната започва от нашата врата – бъдещите лекари за европейския облик на София“

Фондация „Първите три минути“ в партньорство с АСМБ-София ще реализира проект за изграждането на мрежа от обучени студенти по медицина за оказване на първа помощ при сърдечен арест с автоматичен външен дефибрилатор (АВД) в района на Медицински факултет на МУ в гр. София.

Повече от 250 студенти ще преминат онлайн обучения и практически уъркшопи в следващите няколко месеца, за да получат съвременни знания и умения за КПР и АВД, изцяло по насоките на Европейския съвет по ресусцитация от 2021 г.

Реализирането на една от първите програми за ранна дефибрилация в България именно от бъдещите лекари, възпитанието им в готовност да помогнат и извън болницата и това, те да са носители на добрия пример, е ключово послание към обществото и добавя допълнителна стойност към тяхното призвание да спасяват човешки живот.