Лекции по дерматология с участието на Проф. Д-р Г. Чернев

Лекция на Проф. Д-р Г. Чернев от поредицата “Кератиноцитни тумори”. Разглежда се клиничен случай на множествени базоклетъчни карциноми, излекувани чрез хирургична интервенция.

Лекция на Проф. Д-р Г. Чернев от поредицата “Редки Кожни Тумори“. Разглежда се клиничен случай с редкия синдром на Stewart-Treves. 

Лекция на Проф. Д-р Г. Чернев от поредицата “Редки Кожни Тумори”. Разглежда се клиничен случай на пациент с Амелобластичен карцином в областта на врата.

Лекция на Проф. Д-р Г. Чернев от поредицата “Редки Кожни Тумори”. Разглежда се клиничен случай на пациент с Плексиформен Мутилиращ фациално локализиран неврофибром.

Имаш интерес към дерматологията – виж и другите лекции на Проф. д-р Г.Чернев.