ESMO-ESO Курс по Онкология за Студенти

Петдневните курсове на Европейското Дружество по Медицинска Онкология са отворени за студенти по медицина в четвърти и пети курс и предоставят цялостен поглед върху всички аспекти на медицинската онкология, което дава възможност на участниците да получат пълна картина на това предизвикателно и интересно професионално направление, преди да направят избора на своята специализация. Този интерактивен и образователен курс има за цел да мотивира студентите по медицина да се ангажират да работят в бързо развиващата се област на медицинската онкология.

Къде?

 

Кога?

 

 

Краен Срок?

Валенсия, Испания и Неапол, Италия

16ти – 21ви Юли 2020 – Валенсия

6ти – 11ти Септември 2020 – Неапол

15ти Април 2020

Критерии за кандидатстване:

  • Курсът е само за студенти в четвърти и пети курс
  • Кандидатите трябва да бъдат #ESMO членове 
  • Студентите трябва да владеят английски език
  • Посещението за целия срок на курса е задължително

Необходими са ви следните документи при кандидатстването:

  • Пълна автобиография (със списък на публикации)
  • Мотивационно писмо за посещение на курса (максимум 300 думи)
  • Препоръка от ментор