Конкурс за ЕРАЗЪМ+ студенти в гр. Хирошима, Япония

Медицински университет – София обявява конкурс за подбор на студент от Медицински факултет за реализиране на ЕРАЗЪМ+ мобилност с цел обучение в Университета на Хирошима, Япония за академичната 2019/2020.

 

Критериите за подбор за участие са:

1. Владеене на чужд език – английски език ниво В2
2. Минимален среден успех от следването – Мн. добър 4.50
3. Курс на обучение – минимум 3ти курс

Необходими документи:

1. Мотивационно писмо на английски език
2. Препоръка от преподавател от МУ – София на английски език
3. Уверение за записване на съответната учебна година
4. Академична справка с успех минимум Мн. Добър 4.50
5. CV на английски език
6. Сертификат за владеене на английски език

 

Описаните документи трябва да се представят в ЕРАЗЪМ+ офиса на МУ – София, Ректорат, 12ти етаж, стая 9 или на следния имейл: mmarinova@mu-sofia.bg

Срокът за подаване на документи е 25.10.2019г.

Интервюто с кандидатите ще се проведе на 29.10.2019г. в МУ – София, Ректорат, 12ти етаж, стая 6 от 14:00ч.

 

Повече информация за университета в Хирошима, Япония можеш да откриеш на техния уебсайт: