Конкурс за стипендии на фондация „Еврика“ за 2021-2022 година

За деветнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 300 лева годишно – вече в 11 области, една от които е медицина и биология на името на акад. Методи Попов;

Право на кандидатстване за именните стипендии на Фондация „ЕВРИКА“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно наименованието на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2021/2022 година.

Кандидатите за именните стипендии трябва да подадат или изпратят по пощата във
Фондация „ЕВРИКА“/ 1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1, ет. 2
от 01. 09. 2021 г. до 15. 10. 2021 г.
следните документи:
  1. Формуляр по образец;
  2. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА” и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“;
  3. Уверение от университета за успеха досега по учебни години и записването за новата учебна 2021/2022 година;
  4. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други;
  5. Есе на тема ”Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност”(до 3 страници).

Най-добрите кандидати по документи ще бъдат поканени на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на единадесетте именни стипендии.