Летен Стаж “Max Planck”

Програмата “Max Planck” за летен стаж предоставя възможност на студенти да посетят една от лабораториите в двата участващи “Max Planck” Института (“Max Planck” Институт по Невробиология и “Max Planck” Институт по Биохимия) и да проведат 10-седмичен научен стаж.
Научната работа може да бъде в различни сфери на бионауките – структурна, изчислителна, клетъчна, молекулярна биология, биофизика, невробиология. 
 

Къде?  Мюнхен, Германия

Кога?   Юни – Септември 2020 г. (10 седмици)

Такса?   Покрива се от Института

Краен срок за кандидатстване?   1 март 2020 г., 24:00ч CET 

 
Изцяло финансираната програма ще позволи на студентите да се запознаят с различни научни и лабораторни методи, да получат широк опит в сферата, както и знания, даващи преднина в началото на тяхната кариера.