Промени в Наредбата за специализации

В края на месец януари Министерството на здравеопазването публикува предложените промени в Наредба №1 за придобиване на специалност. Като основна цел Министерството посочва отстраняването на всички идентифицирани проблеми и празноти в действащата Наредба и въвеждането на ефективен механизъм за провеждане на държавната политика по осигуряване на необходимите специалисти.

В момента текстът с промените е подложен на обществено обсъждане. За да защитим интересите на бъдещите специализанти и да излезем с мнение по темата, създадохме анкета, в която може да изразите позицията си.

 

Краен срок за попълване - 10.02.