Безплатни места за два студентски конгреса

Възможност да обогатите научните си познания и практичните си умения!

АСМБ-София ви предоставя по две безплатни места за два различни конгреса!

Кога и къде?

Първият конгрес е Международния студентски конгрес Marisiensis, който ще се проведе между 27.03-31.03 в Търгу Муреш, Румъния!
 
Втората възможност, която ви предлагаме, е International Congress Practical Knowledge for Students между 04.04-07.04 в Сплит, Хърватия.

Какви са разходите?

АСМБ-София покрива таксата за участие на първите 2 заявили желание за съответния конгрес!
За да заявите желанието си, изпратете имейл на Антоана Гочева – pr@icmsbg.org
Моля специфирайте за кой от двата конгреса проявявате интерес!
 
Участниците ще трябва да покрият настаняването и транспорта си.
 
Възползвайте се от възможността да научите за най-новите научни постижения, да развиете практическите си умения и да намерите нови приятели!
 

Краен срок: 1-ви март!

Научи повече на: