Проф. Стойнев: Ролята на науката в модерната медицина не може да бъде друга освен водеща

Pathophysiol-Rukovoditel-Prof_A_Stoynev-2017

Проф. Стойнев е ръководител на Катедрата по патофизиология към МФ на МУ-София. С дългогодишен научен опит, специализации във Франция, САЩ и Япония и над 100 научни публикации, ето какво посъветва той младите учени

Защо избрахте да специализирате физиология?

 Физиологията като наука, която изучава регулацията на функциите в организма, предразполага към развитие на способностите за интегративно мислене, за оценка на причинно-следствените връзки, за формулиране на все още неизвестни или неизяснени проблеми, перспективни за изследване.

 

Каква според вас е ролята на науката в света на модерната медицина?

Ролята на науката в модерната медицина, а и във всяка друга професия, не може да бъде друга освен водеща, както за анализ и обобщение на постиженията в практиката, така и за формулиране на перспективите за бъдещо развитие.

 

Какво ви накара да изберете преподавателската дейност в Катедра по физиология пред това да работите като практикуващ лекар?

Преподавателската дейност, особено на ниво университет, е едно привлекателно и изкушаващо предизвикателство. Още като студент успях да „надникна“ в спецификата на преподаването, работейки като демонстратор в различни дисциплини – химия, биология, анатомия, физиология. Като асистент по физиология, а по-късно – като доцент и професор по патофизиология, за мен беше важна възможността да подбирам и предлагам на вниманието на студентите както най-важното, така и най-новото и актуалното от важните за медицинската практика научни постижения.

 

 Защо студентите трябва да се занимават с научна работа?

Заниманието с научно-изследователска работа е от изключително важно значение за изграждане на професионалния мироглед на съвременния специалист от ХХІ век. Дори и да не се занимава конкретно с научни изследвания, специалистът от практиката с усета си към новото и усвояването на последните научни достижения и прилагането им в практиката ще бъде много по-пригоден да реализира интелектуалния си капацитет и медицинските си умения. Това безспорно ще е от голямо значение както за пациентите му, така и за неговото самочувствие и кариерно развитие.

 

Какво бихте посъветвали студент, който има желание да се занимава с научна работа?

 Само едно – да реализира желанието си, като избере най-подходящата за него и най-перспективна за бъдещето му дисциплина, като проявява постоянство, в някои моменти – и себеотрицание, като не се задоволява с постигнатото и не спира да търси.

Международния конгрес по медицински науки удължи срока за подаване на абстракти то 08/03!

Очакваме те жаден за знания между 9 и 12 май!

Повече информация можеш да намериш тук