Награда на името на акад. Асен Златаров

Медицински университет-София обявява конкурс за студентска награда на името на акад. Асен Златаров. Наградата ежегодно се връчва на студенти с активно участие в научната и изследователска дейност.

Какъв е крайният срок?

Документите се подават в Деловодството на Деканата на Медицински факултет до 05.03.2019г.

Какви документи се изискват?

За участие трябва да се подадат следните документи:

  • Заявление
  • Уверение за успех от учебната 2018/2019, не по-нисък от Мн. добър 5.00
  • Публикации
  • Участия в научни форуми
  • Други