Летен Стаж в Центъра по Геномна Регулация – Барселона

Целта на лятната програма е да помогне на студенти от цял свят в тяхното преследване на кариера в сферата на науката и да им предостави възможност за работа в лаборатория. 

Къде?      Барселона, Испания

Кога?      Два месеца в диапазона от  Юни до Септември 2020г.

Краен срок за кандидатстване: 9-ти Март 2020 г.

Избраните студенти ще получат по 400 евро на месец, както и покриване на част от разходите за транспорт. Ще им бъде предоставен и ежедневен обяд. 

Кандидатите за стажа трябва да имат завършени поне две години в университет.