Ваксинация на студентите от МФ, МУ-София

Възможност за ваксинация и реваксинация за всички български и чуждестранни студенти от Медицински Факултет.

Мястото на ваксинация е 
Александровска болница.

Създаден е предварителен график за разпределение на студентите по курсове, за да се избегнат струпвания:


Необходимо е предварително попълването на информирано съгласие.