Анкета относно платформата Body Interact

Body interact е платформа за виртуални симулации с пациенти, която позволява на настоящите и бъдещите здравни специалисти да подобрят клиничните си разсъждения и уменията за вземане на решения.

Анкетата има за цел да разбере доколко студентите по медицина от Медицински университет – София са запознати с платформата на Body Interact, и какви са впечатленията им.

Body interact предоставят безплатна възможност за разглеждане на случай на пациент, заразен с COVID-19, и тренировка на стъпките, които трябва да се предприемат. Линк може да откриете в края на анкетата.