XXIV Национален конгрес по ултразвук в медицината

XXIV Национален конгрес по ултразвук в медицината ще се проведе в периода 16-18 септември 2021 г. в гр. Пловдив, Гранд Хотел Пловдив.


Конгресът ще се проведе при спазване на всички мерки за безопасност. В случай на невъзможност за провеждане на живо, събитието ще се състои онлайн, при същите условия за участие.


По време на конгреса водещи специалисти и млади лекари ще демонстрират познания, опит и новости в диагностичния и терапевтичен ултразвук от различни области на медицината.


Ще се проведе и традиционното Училище по ултразвук, предназначено за широк
кръг лекари и представящо фундаментални и актуални концепции от клиничната
ехография.