Първо Национално състезание за студенти “Стани Болничен фармацевт”

Първо Национално състезание за студенти “Стани Болничен фармацевт” на Петнадесетата Национална конференция по Болнична фармация.

Конгресен център Пампорово, к.к. Пампорово

08 – 10 октомври 2021 г.

Условия за участие:
  1. Отбор от трима студенти специалност “Фармация” – ОКС “Магистър”, представляващи един университет. Всеки отбор има право на ръководител, преподавател във ФФ на съответния университет.
  2. Подаване на заявление свободен текст с имената на членовете на отбора и университета, който представляват, изпратено на events@wasteels.bg

Такса участие: 100 лв. за всеки участник

Срок за подаване на заявленията за участие: 10-ти септември

Участниците в състезанието са гости на Петнадесетата Национална конференция по Болнична фармация