XII Национална конференция за редки болести и лекарства сираци

За 12-та поредна година предстои да се проведе Национална конференция за редки болести и лекарства сираци, организирана от Институт по редки болести. Събитието е ежегоден форум, който събира заедно всички заинтересовани страни – медицински специалисти, пациенти, студенти по медицина, представители на индустрията и здравни власти, за да представят и обсъдят новостите в диагностиката, лечението и проследяването на редките болести, развитието на европейските референтни мрежи и достъпа до иновации.

Място: ОНЛАЙН във Виртуалния Конгресен Център на Института по редки боелсти

Дата: 10-11 септември 2021

Краен срок за ранна регистрация: 15 август 2021

Краен срок за късна регистрация: 31 август 2021

Краен срок за изпращане на резюмета: 1 август 2021

При ранна регистрация до 15 август, Организационния комитет покрива таксата за студенти и членове на АСМБ.